afbeeldingsite.jpg002.jpg

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste.

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.

Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid op een andere manier hier naar te kijken. Ook ​kan er gekeken worden naar de zorg(en) die je hebt over je kind(eren). 

Op onze boerderij vinden opstellingsavonden plaats. Heb je een vraag, of wil je zien hoe opstellingen in zijn werk 

gaan? Op onderstaande data bent u van harte welkom. Graag aanmelden via onze contact gegevens. 

Deze avonden worden tevens gebruikt als oefenavonden voor de opleiding familie opstellingen. 

 

Data: 

2019

 • dinsdag 16 juli

 • maandag 19 augustus

 • maandag 23 september

 • maandag 28 oktober

 • dinsdag 26 november

 • maandag 16 december

2020

 • dinsdag 21 januari

 • maandag 17 februari

 • dinsdag 24 maart

 • maandag 20 april

 • maandag 25 mei

 • dinsdag 23 juni