top of page

AVG

 Algemene verordening gegevensbescherming

AVG is een nieuwe wet die betrekking heeft op persoonsgegevens. Het gaat om persoonlijke gegevens door  u verstrekt en het kan gaan over gegevens die over u/uw kind door een andere instelling of instantie zijn verstrekt.

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de JZB u  opnieuw om toestemming.

De JZB informeert u over de gegevens die worden uitgewisseld en worden geregistreerd.

Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal de JZB deze niet registreren dan wel vernietigen.

U kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Dit kan gevolgen hebben voor deelname aan de JZB. De JZB brengt u hiervan op de hoogte.

 

Om deel te nemen aan de JZB dient u bij aanvang van de zorg een toestemmingsverklaring in te vullen omtrent de AVG. Deze wordt aan u vertrekt door de zorgboerin.

U mag de toestemming op elk moment intrekken. Dit kan gevolgen hebben voor deelname aan de JZB. De JZB brengt u hiervan op de hoogte.

Deze toestemming is geldig tot datum van uitschrijving bij JZB.

bottom of page