Rosalie 

Opleiding: Pedagogisch werker jeugdzorg niveau 4.

Sociaal agogisch werker specialisatie jeugdzorg. 

Functie: coördinator dagbesteding. Aansturen van zowel deelnemers als begeleiders.  

Groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en stagebegeleider.